100kr

Reiki är en av de många alternativen/komplementen som erbjuds inom den nya tidens energimedicin. För det är just med energiteorin som vi kan närma oss en förståelse för hur metoderna fungerar: Att människan är en energivarelse och att problem i kroppen helt enkelt handlar om energiblockeringar. Kvantfysiker definierar allting som vibrerande energier med olika frekvenser.

300kr

Dr Mikao Usui utvecklade Usuis Reikisystem för naturlig healing och grundade den ursprungliga organisationen Usui Reiki Ryoho Gakkai i Japan i början av 1900-talet. När Hawayo Takata började att sprida Reikin till Väst anpassade hon den till vår västerländska livsstil. Nu är Reikin accepterad och varmt välkomnad över hela världen och många är mogna att gå djupare tillbaka till Reikis rötter – till Usuis undervisning.

Böcker

Reikins Själ

299kr

Tre världskända Reikimasters fördjupar sig i Reikins själ och analyserar hur Reiki fungerar praktiskt och energimässigt.

200kr

"Allt fler individer tar ett allt större ansvar för sin egen och sina barns hälsa. Och får därmed ett ökat inflytande. Det är ringarna på vattnet som gör det. Fler blir fler och tills lut så tippar bägaren över." (Ur bokens förord).