Viktigt att tänka på när du bokar en kurs

Ångerrätt

Om du bokar kursen på distans, via nätet eller telefon, har du som huvudregel 14 dagars ångerrätt enligt lag. Men det krävs att du har bokat via ett organiserat system för att lagen ska gälla. Med ett organiserat system menas till exempel ett bokningssystem på nätet eller via telefon där företaget vanligtvis tar emot bokningar.

 

Om du vill avboka kursen

Om du inte har ångerrätt eller om ångerfristen har löpt ut har du ändå rätt att avboka kursen. Men du kan behöva ersätta företaget för kostnader de får på grund av din avbokning. Det kan dels handla om redan utfört arbete, dels inkomstförlust om företaget inte har möjlighet att boka in en ny deltagare det vill säga 20 % av kursavgiften. I vissa fall kan du alltså behöva betala för hela kursen även om du avbryter den.

 

Om du blir oväntat sjuk

Om du avbokar kursen på grund av omständigheter utanför din kontroll ska du bara behöva betala för arbete företaget redan har behövt göra eller måste göra trots din avbokning. Om du exempelvis blir oväntat sjuk ska du alltså inte behöva ersätta företaget för förlorad vinst på grund av att de inte har möjlighet att ge platsen till någon annan.

Avbeställning

Du har alltid rätt att avbeställa en vara innan den har levererats till dig. Företaget kan då inte kräva att du ska genomföra köpet och betala för varan. Företaget har däremot rätt att kräva ersättning av dig om de har haft kostnader i samband med beställningen.

Källa