Olika former av healing

Att arbeta med healing och energier

Att arbeta med healing innebär att man som healer släpper taget om sin egen tankeverksamhet så mycket som möjligt och istället öppnar upp och fungerar som en kanal för energin. Då skapar healern möjlighet för healingenergin att flöda genom kroppen/sinnet som en kanal och därmed överföras till mottagaren via healerns händer/handflator. Under fysisk healing kan healern känna energiöverföringen som värme, vibrationer, energifrekvenser som skiftar eller en stickande/kittlande  känsla i händerna. Mottagaren får oftast en upplevelse av lugn, harmoni och avslappning i stillhet – en härlig avslappnande känsla. Behandlingen kan sedan utföras liggande eller sittande,  med kläder på.

Carina Hammarsten har 16 års erfarenhet av healing i olika former. Hon är också diplomerat Medium sedan 2008 vilket innebär att hon kan ge dig vägledning, coachning och budskap från andevärlden (som ett transmedium kan) under själva healing behandlingen. Carina förmedlar healing och efteråt får du möjlighet till ett kortare samtal med vägledning där du får med dig eventuella verktyg som du kan behöva på din livsresa framåt. I sin healing och sina spirituella inre resor använder sig Carina av dels kinetisk energi – rörelseenergi, som gör att mottagaren kan uppleva henne fysiskt på plats i rummet där mottagaren befinner sig och inom den kinetiska energin finns flera olika former av energi i sin tur.

 

#spirituellt.nu

Fysisk healing

Healing med fysisk kontakt är en äldre typ av healingform. Fysisk healing betyder att Carina överför energi till mottagaren genom handpåläggning (eller håller sina händer några centimeter ovanför den fysiska kroppen).

Distanshealing

Distanshealing innebär att Carina och mottagaren befinner sig på fysiskt avstånd från varandra. Det kan vara några meter emellan Carina och mottagaren. Eftersom allt är energi och distanshealing skickas med tankens kraft, går sändningen väldigt snabbt.
Det finns olika sätt att sända healing, men det viktigaste är att tanken, intentionen och hjärtat är med och att det blir till det högsta bästa för mottagaren. Carina kan exempelvis ”tänka” att positiv kärleksenergi flödar via henne (hennes kanal) till mottagaren. Det går också att fokusera ett starkt ljus kring mottagaren eller att låta mottagaren befinna sig i en ljuskanal. Varje healer har sitt eget speciella sätt och allt är ”rätt” när intentionen är kärleksfull, positiv och innehåller ljus, kärlek och det högsta bästa för mottagaren.

Abscent healing (spirituell inre resa i energier)

En healing form där Carina utför healingen på längre distans som t ex i ett annat land, där Carina sitter på en geografisk plats och mottagaren sitter på ett annan geografisk plats. I den här formen av abscent healing, kan mottagaren uppleva att Carina finns på plats, fysiskt i samma rum som mottagaren – detta beror på att Carinas energi ligger på en starkare nivå intuitionsmässigt, så upplevelsen kan bli telekinetisk – vilket är förmågan att kunna förflytta föremål, energier med tanken. Det är ingen lätt konst att träna upp, men det fungerar).

Transhealing

Transhealing är en passiv process, till skillnad mot den aktiva processen i fysisk healing.
Det är en mycket naturlig process som kan påverka människan på många olika nivåer: fysiskt, mentalt, emotionellt och själsligt/ andligt.
Energin för den här behandlingen utgår från Carinas tanke/ sinne och energisystem/ aura och vidare till mottagaren. Det mänskliga sinnet består av tre nivåer av medvetande: det medvetna sinnet, det undermedvetna och supermedvetandet (som är den del av vårt sinne som ligger bortom intellektet). Genom att Carina tar sig till bron mellan den här världen och andevärlden  genom tankens kraft, kan en kanal upprättas med andliga vägledare och spirit team som samarbetar med Carina i transhealingen. Därifrån sker ett helande arbete genom Carina till mottagaren. Energierna går direkt dit där de bäst behövs, oftast till det underliggande problemet, orsaken och symtomen som i sin tur skapat problemen hos mottagaren. Carina befinner sig under hela transhealing behandlingen vid det yttersta supermedvetandet, mentalt och tankemässigt helt utanför den helande behandling som pågår. Tack vare detta kan transhealing vara den enklaste och mest effektiva behandlingsmetoden, eftersom Carina är helt utan mental inblandning i den helande behandlingen och andevärlden sköter hela processen.

Hur går en behandling med transhealing till?

Vi börjar behandlingen med ett samtal, där  du som mottagare  och klient får möjligheten att berätta vad det är du vill ha din healing för. Det kan t ex handla om fysiska besvär, mentala eller emotionella problem eller kanske relationer, mönster som behöver förändras eller förbättras och förändras i ditt liv. Genom att du sedan med din röstfrekvens berättar din innersta önskan till förbättring, förändring så skickas sedan den energin vidare, vilket gör det lättare för de andliga hjälparna att ge healing åt det som behövs.

Du får sitta bekvämt på en stol och jag sitter mitt emot dig. Jag lägger min ena hand på ditt knä, och håller kvar den i samma position så länge behandlingen pågår. När behandlingen är klar, får du 10 minuters avslutande samtal innan du lämnar rummet. Du kan uppleva vibrationer, upprymdhet  i kroppen och eventuellt trötthet efter en behandling, men oftast upplevs den som en behaglig och avslappnande känsla. Du kan också känna dig starkare och mer kreativ efter en behandling, laddad med ny energi. Carinas klienter upplever ofta en Änglakör i samband med healingen, den här Änglakören kommer med den energifrekvens som Carina arbetar med och från det Spirit team som Carina samarbetar med.

Varmt välkommen att boka en upplevelse utöver det vanliga,