fbpx
3,500kr

Mediumskap och transhealing med lärare Andrej Djordjevitch DSNU från Arthur Findlay College. Datum: 14 - 16 april 2023 (fred - sönd)

1,999kr

Munay-ki består av tio initieringsriter, vars syfte är att höja mänsklighetens medvetandenivå transformera vårt energifält. Datum: kommer inom kort

9,999kr

1 årig Spirituellt mentor och coach. Kurskompendium på 50 sidor. Startdatum: 4 februari 2023  kl 10 - 17.00 + ytterligare 5 kursdagar.

4,000kr

Under den här kursen får du möjlighet att lära dig att se kroppen spirituellt - fysiskt, mentalt, emotionellt och själsligt. Kursstart: 21 Januari 2023 kl 11 - 16.30 i Frufällan (10 min från Knalleland)

1,000kr

Esotersik grundkurs - vad är esoterism? 22 - 23 april kl 10 - 17 båda dagarna

6,999kr

Regressions terapeut, vägledare genom tidigare liv i Frufällan/ Borås start: 23 Januari i 2023 kl 11.00  - 17.00 + 5 kursdagar ytterligare. 👉 Det går att medverka digitalt/ online, men bästa upplevelsen får du på plats. 

1,500kr

Detta är en speciell typ av målning där man använder sig av sin intuition och målar det som kommer med sin egen personliga energifrekvens. Du kommer att få lära dig grunderna i akryl och du kommer att få öppna upp för din egen energi frekvens och måla tillsammans med dina guider, som du får tillgång till via en meditation. Datum:  Framskjuten pga för få bokningar 

9,999kr

Den här utbildningen är uppdelad i fyra olika delar för att du skall få så mycket ut som möjligt av utbildningen och dessutom valuta för dina pengar. Vi har lagt in det mest grundläggande i vår utbildning + bonus delar,  för att vi vill att du skall känna dig trygg, säker och stolt över att utbilda dig till ett Spirituellt Medium. För dig som brinner för att öppna upp för det spirituella och alla energier. Kursstart: När som helst, den är individuell och det ingår coaching samtal digitalt med Carina som lärare, under utbildningens gång.

21,500kr

Själsterapeut vägleder och ger näring till själen både för enskilda klienter och grupper. Lär dig att vägleda klienter och grupper att följa sin själsliga längtan och sin autentiska sanning. Under utbildningen får du lära dig flera olika verktyg för att skapa transformation, utveckling och autentiskt själsligt arbete samt hur du följer själens längtan och hur du kan arbeta på ditt unika sätt.

495kr

Nu öppnar jag upp för en spirituell, andlig och medial cirkel i Borås. start 10 maj 2020